چه چیزی باید در روز قرار واکسیناسیون با خودم بگیرم؟

لطفا روز قرار واکسیناسیون این چیز ها را با خود داشته باشید:
یک ماسک FFP2٫ فورم پرسشنامه واکسیناسیون که پر شده است٫ کارت شناسایی عکس دار (در صورتیکه موجود باشد) کارت بیمه صحی یا همان E-Card (درصورتیکه موجود باشد) و کارت واکسیناسیون.

اطفال زیر ۱۴ سال باید توسط شخصی که سرپرستی آنها را به عهده دارند همراهی شوند.

یک فهرست در مورد تمام امکانات واکسیناسیون را میتوانید اینجا پیدا کنید.