سایت های واکسیناسیون

شما میتوانید در اینجا تمام مراکز واکسیناسیون در وین را پیدا کنید. در کنار مراکز ثابت واکسیناسیون مراکز سیار و موقتی واکسیناسیون نیز وجود دارد. شما میتوانید در فهرست بندی تمام جزئیات دیگر و اینکه آیا شما برای این مرکز به قرار قبلی ضرورت دارید را ببینید.
Impfzentrum Leopoldstadt
Bezirksamt Karmelitergasse 9/1. Stock
1020 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Landstraße
TownTown Thomas-Klestil-Platz 8/2
1030 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Meidling
Impfzentrum Meidling Am Schöpfwerk 29/11/R10
1120 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Rudolfsheim-Fünfhaus
Bezirksamt Gasgasse 8-10
1150 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Währing
Bezirksamt Martinstraße 100/1. Stock
1180 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Floridsdorf I
Gesundheitszentrum Floridsdorf Karl-Aschenbrenner-Gasse 3
1210 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Floridsdorf II
Impfzentrum Wassermanngasse Wassermanngasse 7
1210 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Austria Center
Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Wien

Impfzeiten
Mo – So: 7:00 – 19:00 Uhr

Tipp: Die aktuellen Wartezeiten sehen Sie hier

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

بدون قرار ملاقاتاز ١٢ سالBioNTech/PfizerJohnson&JohnsonModerna
با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna
Impfzentrum Donaustadt
VHS Donaustadt Bernoullistraße 1
1220 Wien

Terminvereinbarung
Internet: Wiener Impfportal
Telefon: 1450 (gratis Hotline)

با قرار قبلیاز ۵ سالBioNTech/PfizerBioNTech/Pfizer برای کودکانJohnson&JohnsonModerna