به کدام یک از مراکز واکسیناسیون در وین میتوانم واکسینه شوم؟

در وین امکان واکسیناسیون با و بدون گرفتن وقت قبلی وجود دارد. در کنار مراکز ثابت واکسیناسیون٫ مراکز سیار و کوتاه مدت نیز در نظر گرفته شده است.

یک فهرست در مورد تمام امکانات واکسیناسیون را میتوانید اینجا پیدا کنید.

اشخاص واکسینه شده که بالای ۱۸ سال سن دارند٫ میتوانند در تمام مراکز واکسیناسیون٫ دوز یادآور و یا دوز تقویتی را نیز در یافت کنند.