امکان دارد بیماری به من سرایت کند در صورتیکه من واکسینه شده باشم؟

اگر شما به طور کامل واکسینه هستید٫ واکسن از شما در برابر شدت بیماری کرونا و یا فوت از اثر بیماری محافظت میکند. اما اشخاصی هستند که با وجود آن به بیماری کرونا مبتلا میگردند. دلایل ذیل میتواند باعث آن گردد.

شخص در مدت زمان کوتاه قبل از زرق واکسن مبتلا شده است و ویروس در زمان زرق واکسن در بدن او بوده است. این ممکن است زیرا فاصله بین سرایت و شروع ناگهانی مریضی پنج الی شش روز را در بر میگیرد.

مریضی در روز های اول بعد از زرق واکسن به شخص سرایت کرده است. ایمنی کامل چند روز بعد از زرق واکسن تولید میگردد.

امکان سوم این است که شخص با وجودیکه به صورت کامل واکسینه شده ویروس کرونا به او سرایت میکند. در این حالت به احتمال زیاد بیماری در شخص سیر معتدل دارد٫ به این معنی که علایم بیماری معتدل مانند علایم انفلونزا میباشد.
Dr. Silvia-Maria Maurer-Variu, دستیار بیهوشی