آیا واکسن مرا عقیم میسازد؟

نخیر٫ واکسن کرونا مطمئنا شما را عقیم نمیسازد. این موضوع برای زن ها مانند مرد ها صدق میکند.

هر واکسن به شمول واکسن کرونا قبل از دریافت مجوز آزمایش میگردد. در تحقیقات وسیع و گسترده کلینیکی یا بالینی نشانه ای از عقامت دیده نشده است.

اگر ما داده ها را در سراسر دنیا نگاه کنیم٫ میبینیم که میلیون ها زوج بعد از واکسینه شدن حامله و یا به عبارتی والدین شده اند. به علاوه دوکتوران به کسانیکه آرزوی داشتن فرزند را دارند به صراحت واکسن کرونا را توصیه میکنند.
Dr. Lisa Hütter, متخصص امراض داخله