آیا واکسن عوارض جانبی دارد؟

اساسا تمام واکسن ها میتوانند باعث عکس العمل های ناخوشایند گردند. این عکس العمل ها میتوانند شامل درد در ناحیه تزریق واکسن٫ خستگی٫ سردرد و تب خفیف باشد. این ها عکس العمل های نورمال در مقابل واکسن است. این ها علامت این است که سیستم ایمنی بدن شما واکنش نشان داده و برای حفاظت در مقابل مریضی انتی بادی تولید میکند.

عوارض جانبی نامطلوب و شدید در مقابل واکسن کرونا بسیار نادر است. ما به این دلیل میتوانیم به طور دقیق اظهار نظر کنیم که ملیارد ها انسان در سراسر جهان واکسن را در یافت کرده اند و باید عوارض جانبی شدیدی اطلاع داده میشد.
Dr. Svetlana Slavic, متخصص امراض داخله