آیا تفاوت بین واکسن mRNA و واکسن ویروس کشته شده و یا غیرفعال وجود دارد؟

در ابتدا یک اطلاع مهم: تمام واکسن های کوید ۱۹ مجوزدار فعلی به شمول واکسن های mRNA٫ با واکسن های معمولی ویروس کشته شده یا غیرفعال مطابقت دارند. چرا؟ زیرا آنها فاقد قسمتی که توانایی تکثیر را دارد میباشد.

واکسن های mRNA تا حدی حاوی دستورالعمل ساختاری میباشند و این ویژه ای واکسن های mRNA است. این دستورالعمل ساختاری به بدن امکان آنرا میدهد که انتی بادی تولید کند٫ که این انتی بادی ها ویروس کرونا را شناخته و با آن بجنگند. به این صورت از انتشار آن در بدن جلوگیری شده و ما سالم یا به عبارتی بدون علایم باقی میمانیم.