Moram li na termin za vakcinaciju nešto ponijeti sa sobom?

Molimo da na termin za vakcinaciju sa sobom ponesete sljedeće:
  • FFP2 masku
  • popunjen upitnik za vakcinaciju
  • lični dokument sa fotografijom
  • svoju e-card (ukoliko je posjedujete)
  • žutu knjižicu imunizacije (ukoliko je posjedujete)

  • Djeca mlađa od 14 godina moraju doći u pratnji roditelja/staratelja.

    Pregled o svim mogućnostima za vakcinaciju naći ćete ovdje.