Mijenja li vakcina moju DNK?

Ne, ne morate biti zabrinuti. mRNA ne može se integrirati u ljudski genom!

Vezano za mRNA vakcinu to znači: Naša DNK ostaje netaknuta od strane mRNA vakcina.
Prim. Univ. Prof. Dr. Amir Kurtaran, specijalista nuklearne medicine i interne medicine