Koje vakcine se daju djeci?

Nacionalno tijelo za imunizaciju (NIG) preporučuje vakcinu BioNTech/Pfizer za djecu od 5 i više godina. Vakcinacija se vrši – kao i kod odraslih – u 2 koraka. Druga doza daje se 3 sedmice nakon prve doze.

Djeci između 5 i 11 godina daje se prema preporukama jedna trećina doze koja se daje odraslima.