Odgovori na Vaša pitanja vezano za koronu

Naši ljekari/liječnici odgovaraju na najčešća pitanja vezano za vakcinaciju protiv koronavirusa